Burgers uit de Europese Unie, die vanaf 1 mei 2006 drie maanden vrij in ons land mogen verblijven, kunnen in die periode geen bijstandsuitkering claimen. Om ‘bijstandstoerisme’ te voorkomen, stelt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer voor om de Wet werk en bijstand aan te passen. Er komt ook uitdrukkelijk in de wet te staan dat er alleen recht op bijstand bestaat voor personen die “in Nederland woonachtig” zijn.

Vanaf 1 mei 2006 krijgen burgers van de Europese Unie ruimer recht op vrij verblijf in andere landen van de EU. (Dit recht van vrij verkeer en verblijf is iets anders dan het recht van vrij verkeer van werknemers.) Een geldig identiteitsbewijs of paspoort wordt voldoende om drie maanden in een ander land van de EU te verblijven. Nu stelt Nederland nog de voorwaarde dat de buitenlandse bezoekers voldoende bestaansmiddelen moeten bezitten en daardoor de eerste drie maanden geen recht op bijstand hebben. Door een verandering van de Europese regels, mag Nederland die voorwaarde vanaf 1 mei 2006 niet meer stellen. Als staatssecretaris Van Hoof niets aan de Wet werk en bijstand zou veranderen, zou het gevolg zijn dat burgers uit andere EU-landen hier die eerste drie maanden een bijstandsuitkering kunnen claimen. Om dat te voorkomen, stelt Van Hoof een wetswijziging voor.

Van Hoof stelt de Tweede Kamer ook voor de bijstandswet te verduidelijken door expliciet te vermelden dat het recht op bijstand alleen bestaat voor personen die “in Nederland woonachtig zijn”. Deze wijziging in de wetstekst verandert niets aan de bestaande situatie van au pairs, buitenlandse studenten en anderen die met een tijdelijk doel in Nederland verblijven: ze hebben en ze krijgen geen recht op bijstand.
bron:SZW