Jelleke Veenendaal, Tweede Kamerlid voor de VVD, heeft namens de Tweede Kamer zitting in de West Europese Unie (WEU). Deze week heeft zij in de plenaire vergadering van de WEU haar zorgen geuit over het Nucleaire Non-Proliferatie Verdrag (NPV) en de huidige veiligheidsproblemen die zich hierbij voordoen. Naar aanleiding hiervan heeft de West Europese Unie besloten nu onderzoek te gaan doen naar de naleving van het verdrag. Jelleke Veenendaal is hierbij benoemd als rapporteur.

Het NPV heeft als voornaamste doel de productie en verspreiding van nucleaire wapentechnologie tegen te gaan en draagt hiermee bij aan de internationale veiligheid. Nucleaire technologie wordt in steeds meer landen gebruikt voor de opwekking van energie, maar ook voor de productie van kernwapens. Landen als Iran en Noord-Korea blijken daarbij landen te zijn die zich niet willen conformeren aan de verplichtingen van de NPV. De recente ontwikkelingen in deze landen zijn zorgwekkend. Op het recent gehouden NPV-congres van de Verenigde Naties kon hierover ook geen overeenstemming bereikt worden. In september 2005 zal er in de VN wederom worden gesproken over naleving van het verdrag.

Het onderzoek van de West Europese Unie kan van grote waarde zijn voor dit verdrag. Jelleke Veenendaal: 'Ik ben bijzonder blij dat dit onderzoek zal worden uitgevoerd en dat ik hier een bijdrage aan kan leveren. De uitkomsten zullen een aanbeveling vormen voor de VN en de betrokken landen om een doorbraak te forceren op het gebied van nucleaire wapentechnologie en naleving van het NPV.'

bron:VVD