De Werkgeversvereniging Callcenters (WGCC) heeft FNV Bondgenoten en ABVA KABO schriftelijk verzocht onjuiste berichtgeving inzake de CAO voor Callcenters te stoppen. In persberichten en vlugschriften wordt de indruk gewekt dat deze CAO een verslechtering voor callcentermedewerkers betekent. Maar het recente onderhandelingsresultaat van WGCC en de Bond van Telecompersoneel is juist een verbetering van de CAO zoals de werkgevers die in 2003 met de FNV afsloten.

De belangrijkste afspraken zijn:
- De salarisschalen worden het komende jaar met 1,1% verhoogd. Dat gebeurt in twee stappen: 0,5% per 1 juli 2005 en 0,6% per 1 juli 2006.
- Er wordt een verbetering ingevoerd op de wettelijke loondoorbetaling bij ziekte: gedurende de eerste 6 maanden van ziekte tot ( was eerst 70%) 80% van het maandsalaris, de volgende 6 maanden tot 75% en de 12 maanden daarna 70%.
- In de nieuwe CAO wordt, naast de reeds bestaande 4 functieniveaus, een 5e functieniveau en een nieuwe bijbehorende salarisschaal opgenomen voor functies met complexe, meer specialistische callcenterwerkzaamheden.
- De looptijd van de CAO is 17 maanden en eindigt op 1 november 2006.

FNV impliceert eveneens dat deze CAO negatieve gevolgen heeft voor werknemers van bedrijven die een eigen - nog betere - bedrijfs-CAO hebben. Maar voor deze bedrijven is de nieuwe CAO juist helemaal niet van toepassing. Tenslotte doet FNV voorkomen dat de Bond van Telecompersoneel niet representatief is voor de callcenterbedrijven. Dit is volgens de Bond van Telecompersoneel onjuist.

WGCC
De WGCC vertegenwoordigt de zogenoemde facilitaire callcenters, die in opdracht van derden telefonische en internet gerelateerde dienstverlening verzorgen. De WGCC bundelt en behartigt de belangen van alle professionele callcenters in Nederland. Kwaliteitsbewaking is voor deze jonge en snelgroeiende sector daarbij van eminent belang. Daartoe worden initiatieven genomen op gebieden als arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleidingen. De WGCC houdt zich daarnaast intensief bezig met consumentenbescherming en heeft onlangs een keurmerk voor callcenters geïntroduceerd.

Bond van Telecompersoneel
De Bond van Telecompersoneel is dà© belangenorganisatie voor Telecom-, ICT- en Callcentermedewerkers. Op eigentijdse, betrokken en efficiënte wijze werkt de Bond van Telecompersoneel voortdurend aan positieverbetering van de leden. Opkomen voor individuele en collectieve belangen staat daarbij centraal. De Bond van Telecompersoneel is een erkende CAO-partij bij onder andere KPN, Atos Origin, SNT, Volker Wessels Netwerk Bouw en Nozema. De Bond van Telecompersoneel stemt haar dienstverlening af op de wensen en omstandigheden van de leden in de verschillende sectoren.

bron:WGCC