Uit onderzoek van Dienstenplein.nl blijkt dat de vraag naar huishoudelijke hulp het afgelopen jaar zo sterk gestegen dat het aanbod niet meer toereikend is, waardoor prijzen te hard stijgen.-Over de periode van 1 jaar is bij Dienstenplein.nl, een vraag en aanbod website op het gebied van diensten, onderzocht op welke advertenties de meeste reacties kwamen.Uit het onderzoek bleek duidelijk dat advertenties in de rubriek Huishoudelijk vijf maal zoveel reacties kregen als advertenties in overige rubrieken. De vraag blijkt nu zo hoog dat het aanbod niet meer toereikend is. De onderzoekers vermoeden dat deze stijging voornamelijk te maken heeft met het feit dat mensen steeds langer gaan werken.

Klassieke rolverdeling als ‘de vrouw doet het huishouden en zorgt voor de kinderen’ en ‘de man zorgt voor het inkomen’ zijn grotendeels verdwenen. Momenteel werken zowel de vrouw als de man, waardoor externe hulp nodig is voor het huishouden. Daarnaast zijn er de ouderen en gehandicapten die door ‘strenger’ overheidsbeleid minder vaak in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp in het kader van de AWBZ of de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook zij gaan opzoek naar alternatieven.

De eigenaars van Dienstenplein.nl vertellen: ‘De stoom aanbieders van huishoudelijk werk groeit niet mee met de vraag, maar blijft redelijk constant. We proberen met veel advertenties in kranten en internet marktplaatsen nieuwe ‘aanbieders’ te trekken. Helaas is dat op dit moment nog niet toereikend. Dit leidt tot prijsstijgingen. Toen we in maart 2005 zijn gestart met Dienstenplein.nl werd gemiddeld een uurtarief van 5 tot 7,5 euro gevraagd. Nu zijn bedragen van 10 tot 15 euro per uur huishoudelijk werk heel normaal! Dit heeft voornamelijk gevolgen voor de draagkracht van ouderen en gehandicapten. Juist een groep die het toch al niet zo makkelijk heeft.

Wij zien voorlopig geen kentering in deze situatie. Na mislukking van de ‘Witte Werkster’ –regeling (eind 2000), lijkt het idee van de RWI (Raad voor Werk en Inkomen), waarin bijverdiensten van minder dan 500 euro per maand belastingvrij worden, een goede oplossing. Op deze manier zal het voor veel mensen meer interessant worden om een bijbaantje te nemen als interieurverzorger of interieurverzorger. Op termijn zullen dan ook weer de prijzen stabiliseren.’

bron:Dienstenplein