De ministers Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en Zalm (Financiën) hebben namens de Nederlandse regering Herman Wijffels voorgedragen als de Nederlandse kandidaat voor de functie van bewindvoerder bij de Wereldbank.De landen van de door Nederland geleide kiesgroep in de Wereldbank (Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Georgië, Israël, Kroatië,Macedonië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië) zal nu om steun voor de Nederlandse kandidaat worden gevraagd bij de verkiezing van nieuwe bewindvoerders tijdensde jaarvergadering van de Wereldbank in september. De aandeelhouders van de Wereldbank kiezen om de twee jaar nieuwe bewindvoerders.
De ministers Van Ardenne en Zalm zijn zeer ingenomen met deze kandidaat van kaliber. Wijffels is sinds maart 1999 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), waar hij per 1 april aanstaande vertrekt. Hij trad in 1981 in dienst van Rabobank Nederland, waar hij van 1986 tot 1999 voorzitter was van de hoofddirectie. Hij beschikt daardoor over ruime financiële en bestuurlijke ervaring, zowel nationaal als internationaal. Wijffels heeft grote belangstelling voor duurzame ontwikkeling en in het kader daarvan voor wereldwijde armoedebestrijding. Wijffels zal dan per 1 september aantreden en is daarmee de opvolger van Ad Melkert,die detweede man wordt bij het VN Ontwikkelingsfonds (UNDP).
bron:BZ