Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) maakt een einde aan de categoriale bescherming van asielzoekers uit Centraal-Irak. Asielzoekers uit Centraal-Irak worden hierdoor op individuele basis beoordeeld.

Duitsland en andere Europese landen voeren ook geen speciaal beleid (meer) voor Iraakse asielzoekers. Minister Verdonk wil het Nederlandse beleid daarop afstemmen.

Daarnaast is er een nieuw ambtsbericht verschenen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hieruit blijkt dat de veiligheidssituatie in grote delen van Centraal-Irak aanhoudend zorgwekkend is. In Noord-Irak is het nog steeds relatief veilig.
Categoriale bescherming is echter een aanvulling op het beleid. Asielaanvragen worden in Nederland vooral beoordeeld op basis van internationale verdragen.
'Het geheel overziend heb ik besloten het categoriaal beschermingsbeleid voor Centraal-Irak te beëindigen', schrijft Verdonk aan de Kamer. Dat houdt in dat alle zaken van asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning op basis van dit beleid, opnieuw worden overwogen.
bron:MinJus