De ministerraad heeft er op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken mee ingestemd om de Mededingingswet zodanig te wijzigen dat oneerlijke concurrentie door overheden wordt voorkomen. Kern van de wijziging is het tegengaan van de inzet van publieke middelen voor commerciële taken.

Door de aanvulling van de Mededingingswet wordt de bevoordeling door overheden van hun eigen economische activiteiten ten opzichte van private partijen tegengegaan. Daarnaast wordt de transparantie bevorderd en worden overheden bewuster van de financiële risicos van ondernemen. Overheidsorganisaties worden verplicht te publiceren wanneer zij een nieuwe economische activiteit starten en aan te geven of zij hiervoor publiek geld inzetten. Belanghebbende partijen zoals het bedrijfsleven of de gemeenteraad krijgen zodoende de kans het overheidsbestuur aan te spreken op deze activiteit. De Nederlandse Mededingingsautoriteit zal toezien op de naleving van deze regels.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
bron:EZ