De Wet sociale werkvoorziening (WSW) moet volgens staatssecretaris Van Hoof (SZW) worden gewijzigd. Van Hoof doet zijn voorstellen in een brief aan de Tweede Kamer. 'De wet is in 1998 deels op basis van dezelfde argumenten gewijzigd en we hebben nog geen enkele fundamentele analyse  gezien', stelt ABVAKABO FNV-bestuurder Josà© Meijer.

Meijer vraagt zich af waarom een nieuwe wet nodig is. Van Hoof wil fors inzetten op begeleid werken, een van de doelstellingen van de wet van 1998. De vraag moet gesteld en beantwoord worden waarom daar in de praktijk vanaf 1998 weinig tot niets van terecht is gekomen. Pas wanneer duidelijk is waar het aan ligt, kun je de oorzaak aanpakken. Volgens ABVAKABO FNV speelt hierbij vooral ook de bereidheid van werkgevers om deze doelgroep in dienst te nemen, een belangrijke rol

Tijdens de hoorzitting op 6 oktober zal Josà© Meijer opkomen voor het belang van
werknemers en zich uitspreken tegen de voorstellen van Van Hoof. Daarbij komen de
volgende tegenargumenten en alternatieven op tafel:

Argumenten ABVAKANO FNV tegen wetswijziging WSW:
- Eerst moeten worden erkend dat de Nederlandse arbeidsmarkt geen ruimte biedt aan deze categorie werknemers. Gemeenten financieel straffen voor onvoldoende doorstroming is een ontkenning van het feitelijke probleem.
- ABVAKABO FNV signaleert dat werkgevers tot nu toe in beperkte mate gehandicapten in dienst nemen. Het getuigt van  naïviteit er in een wetswijziging vanuit te gaan dat werkgevers dit in 2007 wel zullen doen, zelfs met een stimulans of bonus.
- Na de wetswijziging wil Van Hoof dat de volledig beschutte werkplekken er enkel nog zijn voor 80- 100% arbeidsongeschikten. Daarmee wordt het SW-bedrijf tot een dagbesteding.
- De voorstellen van de staatssecretaris zullen leiden tot grotere groepen zwakke
werknemers die een slechte uitgangspositie hebben op de arbeidsmarkt.
- De staatssecretaris komt afspraken uit 1998 niet na door SW-werknemers die voor 1998 in dienst kwamen opnieuw te indiceren.

Alternatieven ABVAKABO FNV:
- SW-bedrijven kunnen direct na instroom van nieuwe medewerkers vaststellen voor welke werkomgeving ze in aanmerking komen. Voor individuele detachering, groepsdetachering of begeleid werken; voor werken bij bedrijfsonderdelen die de reguliere arbeidsmarkt zo dicht mogelijk benaderen (schoonmaak en groenvoorziening) of voor een beschutte werkplek.
- ABVAKABO FNV bepleit een grondig onderzoek naar de diverse positieve ervaringen van begeleid werken. Daarvan kunnen we leren hoe het wel moet.
- CWI moet zorgvuldiger (her)indiceren. Veel mensen worden nu tot 'begeleid werken' geïndiceerd, terwijl daarvoor niet of nauwelijks mogelijkheden zijn.
- De groeiende wachtlijsten moeten worden weggewerkt via het vrijmaken van extra middelen en niet door de selectiedrempel nogmaals te verhogen.
- Laat SW-bedrijven innoveren, oftewel werk vinden of scheppen waarmee de
SW-geïndiceerden vooruit kunnen komen.

bron:ABVAKABO FNV