Alcoholaccijns verhogen ten gunste van de staatskas, levert niet per definitie het gewenste resultaat op. In de huidige situatie stelt het Ministerie van Financiën een accijnsverhoging voor zonder daarbij naar het bijbehorende gedrag van de consument te kijken.En als de drank duurder wordt drinkt de burger minder.

Willem Vermeend - oud-staatssecretaris van Financiën - sprak vandaag tijdens een persbijeenkomst bij Bacardi Nederland in Gouda: 'Ik ben voorstander van twee berekeningen. De traditionele methode waarbij geen rekening wordt gehouden met gedragseffecten en een moderne methode die wel rekening houdt met gedragseffecten. Door beide berekeningen naast elkaar te leggen, kan een betere afweging worden gemaakt.'

Accijnsverhogingen, bedoeld om extra inkomsten voor de staat te generen, leveren vaak het tegendeel op. Dit was heel duidelijk waarneembaar na de accijnsverhoging op gedistilleerde dranken per 1 januari 2003. De prijsstijgingen dreven consumenten massaal naar België en Duitsland om hun euro's daar te besteden. Met als gevolg dat de middenstanders in het Nederlandse deel van de grensstreek hierdoor zwaar gedupeerd zijn en de schatkist tientallen miljoenen misloopt. Willem Vermeend pleit daarom dat Financiën, alvorens het een accijnsverhoging of - verlaging invoert, zich eerst goed informeert over de verwachte reactie van de consument. Een verlaging van de gedistilleerd accijns met 15,25% (naar het niveau van và³à³r 1 januari 2003) zou vanuit sociaal-economisch als budgettair oogpunt verstandig zijn.

Bacardi pleitbezorger voor samenwerking in alcoholbeleid toe: 'Geen alcohol beneden de wettelijke leeftijdsgrens', de nationale norm
Op het gebied van alcoholbeleid is samenwerking noodzakelijk en zal leiden tot betere resultaten. Bacardi is groot voorstander van het sluiten van allianties om het alcoholgebruik door een ieder onder de wettelijke leeftijdsgrens te bestrijden. Deze conclusie trok Mark de Witte, algemeen directeur van Bacardi Nederland tijdens dezelfde bijeenkomst. 'Een constructieve samenwerking met à¡lle partijen is veel moediger à©n uiteindelijk effectiever, dan ieder zijn gang te laten gaan of te grijpen naar symboolmaatregelen.'

Een complexe samenleving waarin eigen keuzes prevaleren
Consumentengedrag is grillig, zeker als het aan externe verandering onderhevig is. Carl Rohde, trendwatcher stelde tijdens de bijeenkomst: 'De samenleving is complex, veeleisend en stressvol. Mensen reageren hier op door eigen keuzes en momenten te bepalen en laten zich niet langer in hokjes duwen. Ze zijn voortdurend met vrienden op zoek naar nieuwe, eigen trends en fun. Bacardi Nederland speelt hier innovatief en toekomstgericht op in met een compleet assortiment dranken dat past in het verlangen naar kwalitatief hoogstaande mixdrinks.'

bron:Bacardi