De winkelcriminaliteit zal de komende jaren nog steviger worden aangepakt. Dat is het resultaat van het Convenant 'Aanpak Winkelcriminaliteit II', dat de detailhandel vandaag heeft gesloten met de Ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse zaken en Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken.

Volgens het nieuwe convenant moet de winkelcriminaliteit in 2008 met 20 procent zijn
gedaald ten opzicht van 2004. Om dat te bereiken, zullen alle partijen maatregelen nemen. Zo wordt er een nieuwe landelijk overvalcoà¶rdinator aangesteld die de overvallen coà¶rdineert, komt er een kwaliteitssysteem voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), moeten er vanaf 2006 jaarlijks 30 nieuwe KVO-projecten starten in bestaande winkelgebieden en wordt onderzocht of het bezit van zogeheten 'rooftassen' in een groter aantal gemeenten op basis van de Algemene Politie Verordening in winkelgebieden verboden kan worden. Er komt ook een proef met Radio Frequency Identification (RFID), waarbij een chip zo groot als een speldenknop helpt goederen te beveiligen. Voor winkeliers zal nieuwe voorlichtingsmateriaal beschikbaar komen, zoals een nieuwe editie van de veelgebruikte Wegwijzer Winkelcriminaliteit. Daarnaast zetten detailhandel en overheid zich in om het aantal ondernemers te vergroten, dat aan collectieve beveiligingsprojecten deelneemt.

De afspraken uit het eerste convenant van januari 2003 zijn nagenoeg allemaal succesvol afgerond en er is een daling van de winkelcriminaliteit ingezet. Het Convenant 'Aanpak Winkelcriminaliteit Deel II' maakt deel uit van het Actieplan Veilig Ondernemen II van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin overheid en bedrijfsleven samen werken aan een veiliger Nederland.

bron:MinJus