Wisselen van internetprovider en aanbieder van (mobiele) telefoon en televisie gaat moeilijk. Dat blijkt uit onderzoek. Het ministerie van EZ is in overleg met de toezichthouder OPTA over maatregelen.

Van de mensen die vorig jaar zijn overgestapt, wil eenderde dat niet nog een keer proberen. De overstap kostte daarvoor te veel moeite. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ.

Het ministerie is in overleg met de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) over maatregelen. Consumenten zouden vooraf moeten weten welke opzegtermijnen gelden, hoeveel het kost om over te stappen en of de oude dan wel de nieuwe aanbieder verantwoordelijk is om iets te regelen voor de consument.

De aanbieders van internet en telefoon- of televisieaansluitingen moeten hiervoor onderling goede afspraken maken. De OPTA kan daarop toezien.
Keuzevrijheid
Minister Brinkhorst (EZ) wil dat consumenten meer profiteren van de marktontwikkelingen bij (mobiele) telefonie, internet, radio en tv. In 2005 lanceerde Brinkhorst het actieplan 'Een slimme consument in een snelle markt' . Dit plan moet zorgen voor meer keuzevrijheid, betere klachtafhandeling en rechtsbescherming van de consument.
bron:EZ