Het experiment met lage btw voor arbeidsintensieve diensten is verlengd tot eind 2010. Voor Nederland gaat het dan om schoen- en fietsenherstellers, kappers, kleermakers, schilders en stukadoors. MKB-Nederland is uiteraard zeer verheugd hierover.

Indien het experiment niet zou worden verlengd, zou eigenlijk vanaf januari 2006 het hoge btw-tarief weer van kracht worden. Gedurende de slepende en moeizame onderhandelingen in de raad van ministers, gold een gedoogtermijn. In fiscale zaken moeten besluiten unaniem worden genomen, maar lange tijd lag Polen dwars. Op de valreep is er een compromis bereikt, zodat voor de komende vier jaar het lage tarief is gegarandeerd.

De Europese Commissie zal een onderzoeksbureau inschakelen om de werkgelegenheids- en economische effecten van het experiment met de lage btw - dat sinds 1999 loopt - in kaart te brengen. Op basis daarvan zal rond juni 2007 de raad van ministers besluiten of er eventueel nieuwe sectoren worden toegevoegd (bijvoorbeeld de horeca). Dit zal bepalend zijn voor al of niet voortzetting na na 2010.
MKB-Nederland en haar Europese koepel UEAPME hebben zich sinds 1994 ingezet voor de lage btw op arbeidsintensieve diensten, uit de gedachte: lagere btw leidt tot een lagere consumentenprijs, wat een grotere vraag en werkgelegenheid creëert.
bron:MKB