In de eerste negen maanden van 2005 is het aantal gereedgekomen woningen met 15 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend steeg in de eerste negen maanden van 2005 met 20 procent.

Toename gereedgekomen woningen
In totaal kwamen er in de eerste negen maanden van 2005 36 duizend nieuwe woningen gereed. Dat zijn er bijna 4,6 duizend meer dan in de eerste negen maanden van 2004.

De toename was het grootst in Zuid-Holland (+ 1,8 duizend) en Gelderland (+ 1,1 duizend). In Groningen, Drenthe en Noord-Brabant nam het aantal gereedgekomen woningen in de eerste negen maanden van 2005 af.

Meer bouwvergunningen verleend
In de eerste negen maanden van 2005 is er voor ruim 54 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dit is een toename van ruim 9 duizend ten opzichte van het eerste negen maanden van 2004. De toename was het grootst in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant. Alleen in Friesland werden minder bouwvergunningen voor woningen afgegeven.

Voorraad nog op te leveren woningen stijgt
De voorraad nog op te leveren woningen is eind september 2005 ruim 153 duizend woningen. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Bij driekwart van deze nog niet gereedgekomen woningen is de bouwvergunning afgegeven in de periode oktober 2003 - september 2005. Bij 14 procent is dit twee tot drie jaar geleden. Voor de bouw van de overige woningen is de bouwvergunning langer dan drie jaar geleden verleend, maar deze woningen zijn nog steeds niet opgeleverd.

bron:CBS