In het eerste halfjaar van 2005 zijn ruim 23 duizend woningen gereedgekomen. Dat is 11 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2004. De woningbouw herstelt zich hiermee verder van het dieptepunt in 2003. Het aantal woningen waarvoor in het eerste halfjaar van 2005 een bouwvergunning is verleend, was 19 procent hoger dan in 2004. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Woningcorporaties bouwen meer
In de eerste zes maanden zijn 2 300 woningen meer opgeleverd dan in de eerste zes maanden van 2004. Deze toename komt voornamelijk doordat er meer woningen zijn opgeleverd die in opdracht van de woningcorporaties zijn gebouwd (+40 procent). Het aandeel huurwoningen in de opgeleverde woningen is mede daardoor in een jaar toegenomen van à©à©n op de vijf naar à©à©n op de vier.

Grootste stijging in Zuid-Holland
In de provincie Zuid-Holland zijn in de eerste zes maanden van 2005 bijna 6 800 woningen opgeleverd. Dat is ruim 900 woningen meer dan in dezelfde periode van 2004. Hiermee neemt deze provincie 30 procent van de landelijke productie voor haar rekening. In Flevoland, Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland was de woningproductie in de eerste zes maanden van 2005 lager dan in de eerste zes maanden van 2004.

Verdubbeling bouwvergunningen in Utrecht
In de eerste zes maanden van 2005 is voor bijna 37 duizend woningen een vergunning afgegeven. Dat zijn er 7 duizend meer dan in de eerste zes maanden van 2004. In de provincie Utrecht is het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, verdubbeld tot bijna 3 700. Alleen in Noorden Zuid-Holland is dit aantal licht gedaald.

Bouwvoorraad 150 duizend woningen
Eind juni 2005 was er een voorraad van 150 duizend nog op te leveren woningen. Voor deze woningen is in het verleden een bouwvergunning verleend, maar is de bouw nog niet gestart of nog niet afgerond. Van een kwart van deze woningen is de vergunning meer dan twee jaar geleden verleend. Deze informatie publiceert het CBS vandaag voor het eerst.

Bron: CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular