Aedes vereniging van woningcorporaties is verbijsterd naar aanleiding van een brief van de Europese Commissie waarmee de Volkskrant vandaag opent. Volgens De Volkskrant zou het effect van die brief zijn dat corporaties massaal hun woningen moeten verkopen aan particulieren of commerciële partijen. Bovendien zouden de huren van de te verkopen woningen fors moeten gaan stijgen. Aedes verlangt spoedoverleg met minister Dekker.

De Europese Commissie veroorzaakt hiermee grote onrust bij huurders en breekt in op de Nederlandse discussie over de vernieuwing van de volkshuisvesting die gaande is. 'Het lijkt er nu op dat Europa het Nederlandse arrangement bepaalt in plaats van we in Nederland het stelsel vernieuwen en dat vervolgens Europa-proof maken', aldus Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen. Aedes verlangt op de kortst mogelijke termijn spoedoverleg met minister Dekker. Van Leeuwen: 'Het is aan de Nederlandse regering om nu te zekeren dat Europa die ruimte ook geeft.'

Aedes wijst er nog maar eens op dat zowel nationaal als internationaal veel waardering bestaat voor het Nederlands volkshuisvestingsmodel omdat het al 100 jaar bewijst dat het mogelijk is goed wonen te realiseren voor grote groepen van de bevolking. De kracht van het model schuilt juist in de diversiteit van inkomensgroepen in corporatiewoningen. Van Leeuwen: 'Corporaties streven naar gevarieerde wijken. Dat voorkomt zoveel mogelijk sociale en leefbaarheidsproblemen. Als de middeninkomens de corporatiewoningen worden
uitgejaagd ontstaat stigmatisering en blijven à©à©nzijdig samengestelde
wijken over. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Deze doldrieste plannen ontwrichten
bovendien de totale woningmarkt en die laten we niet verkwanselen.'

bron:Aedes