De Nederlandse Woonbond laakt de Belastingdienst, die er maar niet in slaagt om huurtoeslagaanvragen goed af te handelen. Nog steeds ontvangen duizenden huurders geen of te weinig huurtoeslag. Op basis van signalen van een aantal grote woningcorporaties schat de Woonbond dat het om tenminste 10.000 gevallen gaat. Huurders die niet weten dat ze via het Meldpunt Huurtoeslag van de Woonbond of via de Nationale Ombudsman kunnen aanmelden voor een noodprocedure worden van het kastje naar de muur gestuurd. Huurders die zich met hun problemen bij de PvdA melden, worden direct aangemeld bij staatssecretaris Wijn. Op zijn beurt legt Wijn deze probleemgevallen weer neer bij de Belastingdienst.

De Woonbond beschikt inmiddels over een aantal rampendossiers die er niet om liegen. Directeur Mária van Veen: 'In de meeste gevallen functioneert de met de Belastingdienst afgesproken noodprocedure, maar niet altijd. En huurders die de weg naar de Woonbond niet kennen zijn de klos.' Hoewel de Belastingdienst stelt dat er geen structurele problemen meer zijn, komen er dagelijks telefoontjes binnen bij het Meldpunt Huurtoeslag van de Woonbond. Ook woningcorporaties worden veel gebeld. Bij het Oosten in Amsterdam signaleert men dat een derde van de bij de afdeling incasso binnenkomende telefoontjes over de huurtoeslag gaat. Een verdubbeling ten opzichte van de situatie van een jaar geleden. Bij Eigen Haard in Amsterdam heeft meer dan de helft van de telefoontjes betrekking op de huurtoeslag. Bij Vivare in Arnhem (23.500 woningen) ontvangen zo'n 200 huurders geen huurtoeslag. Bij Portaal Arnhem/Nijmegen (18.000 woningen) wordt dat aantal geschat op 500. Com.Wonen in Rotterdam meldt dat 1.200 vanzijn huurders geen huurtoeslag heeft. Deze corporatie verhuurt 37.000 woningen.
De problemen die de afgelopen weken bij het Meldpunt binnenkwamen liegen er niet om. Men ontvangt niets of (veel) te weinig, ondanks dat de Belastingdienst de mensen belooft dat er geld wordt overgemaakt. Zelfs de belofte van een spoedbetaling wordt geregeld niet nagekomen. Eén huurster heeft begin februari huurtoeslag aangevraagd, maar zit nog steeds 'in de 'bak', wat betekent dat haar aanvraag nog niet in behandeling is genomen. Een vrouw die half maart meldt dat haar situatie is ge-wijzigd, krijgt te horen dat de beschikking pas half juli afkomt. De reden zou een computerstoring zijn. Dat zij nu van 120 euro per maand moet zien te leven, is niet van invloed. Eén van de rampendossiers die de Woonbond bij de Belastingdienst heeft neergelegd, betreft mevrouw Zaaijer uit Zoetermeer. Zij ontving in eerste instantie helemaal geen huurtoeslag. Na de melding via de Woonbond kreeg ze die wel, maar de hoogte ervan is niet gebaseerd op de huurprijs van haar huidige woning. De Belastingdienst blijft uitgaan van de huur die zij tot eind 2005 betaalde voor haar oude woning.De Woonbond vindt het onacceptabel dat er zo slordig wordt omgegaan met de toekenning van huurtoeslag. Daarbij vindt de Woonbond het uitermate vreemd dat er met meerdere organisaties/instanties spoedprocedures zijn afgesproken door de Belastingdienst, die onderling verschillen. Dit gaat ten koste van de rechtszekerheid van huurders. De Woonbond bepleit dat elke huurder die nu meldt niet op tijd een beschikking of betaling te hebben ontvangen, binnen vijf werkdagen wordt geholpen en een voorschot ontvangt.
bron:Woonbond