Woonbonddirecteur Mà¡ria van Veen overhandigt dinsdag 4 oktober om 13.30 uur een
koffer vol Huuraftrekformulieren (H-formulieren) aan J. Tichelaar, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor financiën. Van Veen overhandigt daarbij tevens een
petitie, waarin de Woonbond vraagt om een systeem van woonlastenondersteuning dat huurders en eigenaar-bewoners gelijk behandelt. De Tweede Kamer zou daartoe op korte termijn het initiatief moeten nemen. De overhandiging van de koffer en het aanbieden van de petitie hebben plaats in het gebouw van de Tweede Kamer: ingang Plein.

De H-formulieren werden het afgelopen jaar door huurders uit het hele land ingediend bij de belastingdienst. De Nederlandse Woonbond heeft het formulier ontwikkeld omdat hij de ongelijke behandeling van huurders en kopers onaanvaardbaar vindt. Huurders moeten recht krijgen op huuraftrek, zoals kopers recht hebben op hypotheekrenteaftrek. De Woonbond wijst erop dat slechts een beperkte groep huurders in aanmerking komt voor huurtoeslag (voorheen huursubsidie). Huurders met een bescheiden middeninkomen vallen buiten de boot.
De hypotheekrenteaftrek is daarentegen niet aan een maximum van inkomen en/of prijs van de woning gebonden. Hoe hoger het inkomen hoe duurder de woning des te meer hypotheekrenteaftrek.

Het bedrag op het huuraftrekformulier
Net als bij de hypotheekrenteaftrek dient bij de huuraftrek te worden uitgegaan van het bruto jaarinkomen. Daar kan de huurder dan een bepaald bedrag van aftrekken, de zogenaamde huuraftrek. Hij houdt dan een gecorrigeerd inkomen over, waarover de belastingaanslag moet worden berekend. De te betalen inkomstenbelasting wordt dus lager dan zonder huuraftrek.

bron:Woonbond