De bestuursrechter in Leeuwarden heeft het beroep van een familie woonschipbewoners uit Bolsward afgewezen. Zij verzetten zich tegen een dwangsombesluit van de gemeente dat hen dwingt Bolsward te verlaten. De familie verblijft al meer dan 10 jaar in Bolsward, maar ligt met het schip op een plek die niet officieel is aangewezen als ligplaats.

Er is voor hen wel een legale ligplaats waar zij naar toe kunnen, maar dat willen zij niet. De rechter zegt in zijn uitspraak van 22 juli 2005 dat dat voor hun eigen risico moet worden gelaten.

bron:Rechtbank Leeuwarden