SP-Kamerlid Ewout Irrgang vindt het WTO akkoord een grote teleurstelling. De afspraken
bevatten nauwelijks toezeggingen van ontwikkelde landen over het afbouwen van de Westerse landbouwsubsidies en gevaarlijke afspraken over de liberalisering van diensten door ontwikkelingslanden. 'De belofte dat deze ronde een Ontwikkelingsronde zou worden ligt nu definitief op het kerkhof. De EU is hypocriet omdat het toch weer vooral voor zichzelf opkomt.'

De Europese Unie heeft met het afbouwen van exportsubsidies in 2013 feitelijk niets nieuws aangeboden, afschaffing in 2010 wees de EU af. Ook het Amerikaanse aanbod om de
exportsubsidies voor katoen af te schaffen is vooral een dooie mus. Negentig procent van de subsidies bestaat uit andere subsidies die de VS niet opgeeft, zodat Afrikaanse boeren hier bar weinig mee opschieten.

Er is wel enige vooruitgang geboekt voor de toegang van de allerarmste landen tot de
Westerse markten, maar ook die is zeer beperkt. De VS en Japan kunnen voor cruciale
sectoren (zoals textiel) de markt dicht blijven houden.

Het akkoord bevat tot slot gevaarlijk afspraken over de liberalisering van diensten, de zogenaamde GATS onderhandelingen. Volgens deze afspraken kunnen ontwikkelingslanden niet zomaar weigeren om over liberalisering van bepaalde sectoren te onderhandelen. Brinkhorst stelde altijd dat het ging om vrijwillige onderhandelingen.

Deze formulering bewijst precies waar de SP altijd voor gewaarschuwd heeft: dat de GATS onderhandelingen leiden tot gedwongen liberalisering van diensten in ontwikkelingslanden, zoals de drinkwatervoorziening.

Ontwikkelingslanden hadden in feite de keus in te stemmen met een slechte tekst of opnieuw de schuld krijgen van het mislukken van de onderhandelingen. De opmerking van minister Brinkhorst van Economische Zaken dat ontwikkelingslanden hypocriet zijn omdat ze wel toegang tot het Westen willen maar zelf geen toegang bieden, is zelf niet zonder een zekere hypocrisie. Brinkhorst gaat uit van gelijkwaardige handelspartners, terwijl ontwikkelingslanden juist de kans moeten krijgen om zelf hun economie te ontwikkelen voordat ze hun markten volledig open stellen voor Westerse concurrentie. Irrgang: 'Eerlijke handel is niet hetzelfde als vrije handel. Vrije handel is gunstig voor wie sterk is, eerlijke handel geeft zwakkere handelspartners betere kansen. Ondanks de mooie woorden over een ontwikkelingsronde, is de Europese Unie vooral voor zichzelf opgekomen. Dat noem ik pas hypocriet.'
bron:SP