Het wordt werklozen makkelijker gemaakt een eigen bedrijf te beginnen. Ze krijgen de kans om, met behoud van WW, de eerste orders in de wacht te slepen. De ondernemers in de dop krijgen ook een ruimere vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Met die maatregelen wil staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevorderen dat mensen in de WW een toekomst als zelfstandig ondernemer overwegen. ´Ondernemen is evengoed een optie als een baan in loondienst.'

De staatssecretaris zette vier maanden geleden een projectgroep aan het werk om het ondernemerschap te stimuleren. De projectgroep maakte als eerste een inventarisatie van kansen en knelpunten. Eà©n van de knelpunten doet zich voor in de WW. Werklozen krijgen al wel de mogelijkheid om zich, in ieder geval drie maanden, te oriënteren op het ondernemerschap, maar in die tijd mogen ze nog niet proberen hun eerste opdrachten in de wacht te slepen. Van Hoof vindt dat een belemmering voor het starten van een eigen bedrijf. Hij komt daarom op korte termijn met voorstellen de wet zo te veranderen dat werklozen in de oriëntatieperiode aan een orderportefeuille kunnen werken zonder dat hun uitkering in gevaar komt. In individuele gevallen kan die oriëntatieperiode van drie maanden worden verlengd. Van Hoof wil ook een verdere vrijstelling van de sollicitatieplicht mogelijk maken, zodat werklozen ´meer ruimte krijgen om zich volledig te richten op de vraag of het starten als ondernemer een haalbare optie is.'

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris, mede namens zijn collega Van Gennip van Economische Zaken, dat hij de startpositie van ondernemende werklozen in de toekomst verder wil verbeteren door de financiële risico's te verminderen. ´Bijvoorbeeld door een korte afbouwperiode in de WW te creëren, waardoor de ondernemer in kwestie de tijd tussen het opstarten van zijn bedrijf en de eerste inkomsten beter kan overbruggen.'

Van Hoof wil met zijn beleid bereiken dat het makkelijker wordt om de stap naar het ondernemerschap te zetten. ´Het kunnen kiezen voor ondernemerschap past in het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor participatie op de arbeidsmarkt.'

bron:SZW