WW-gerechtigden mogen in de Europese Unie een (bedrijfs)opleiding, scholing of een ander zogeheten reïntegratietraject volgen met behoud van uitkering. Voorwaarde is dat deze activiteiten maximaal zes maanden duren en reëel uitzicht bieden op een baan van minstens zes maanden. Dit laatste moet blijken uit een intentieverklaring van een mogelijk toekomstige werkgever.

De nieuwe regeling geldt behalve voor de Europese Unie ook voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De regeling maakt onderdeel uit van het Wetsvoorstel verzamelwet sociale verzekeringen 2006 van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

WW'ers mochten al wel met behoud van uitkering drie maanden lang in het buitenland naar werk zoeken, maar grensoverschrijdende reïntegratie met behoud van uitkering was nog niet mogelijk. Met dit wetsvoorstel reageert De Geus op signalen van het Centrum voor Werk en Inkomen en Eures, een Belgisch-Nederlands samenwerkingsverband op het terrein van de arbeidsmarkt. De huidige regels leiden tot ongewenste situaties. Dit is bijvoorbeeld het geval als mensen die in een grensstreek wonen een baan over de grens aangeboden krijgen, waarvoor ze eerst een (korte) bedrijfsopleiding moeten volgen. Dit is op dit moment niet mogelijk. Daarnaast past de maatregel bij een steeds Europeser wordende arbeidsmarkt.

bron:SZW