WW'ers mogen met behoud van uitkering in de Europese Unie een opleiding of ander reïntegratietraject volgen. De maximumduur is zes maanden. De activiteiten moeten de WW'er een reële kans op een baan geven.

Een intentieverklaring van een mogelijk toekomstige werkgever moet aantonen dat de opleiding daadwerkelijk uitzicht biedt op een baan van ministens zes maanden. Behalve voor de EU, geldt de regeling ook voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

De regeling maakt deel uit van het Wetsvoorstel verzamelwet sociale verzekeringen 2006.

bron:SZW