De Wynand Wijnenprijs van de Universiteit Maastricht wordt woensdag 14 december voor de vierde keer uitgereikt aan een school die een bijzondere bijdrage aan onderwijsvernieuwing heeft geleverd. Dit jaar zijn drie scholen voor Praktijkonderwijs genomineerd, te weten De Steiger in Lelystad, De Loint in Waalwijk en De Zonnegaard in Wijchen. De prijs wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar uitgereikt tijdens de Landelijke Studiedag van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs in Ede.

De Wynand Wijnen prijs werd in 1999 ingesteld ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Wynand Wijnen als hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Maastricht. De prijs bestaat uit een oorkonde, een kunstwerk en een geldbedrag van dertienduizend euro. Daarnaast worden er twee aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan de overige genomineerden, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van duizend euro.

De prijs is bedoeld als waardering voor een bijzondere bijdrage aan onderwijsvernieuwings-activiteiten op een bepaald gebied en wordt toegekend aan een persoon, programma of organisatie. Dit jaar is gekozen voor de sector Praktijkonderwijs. Scholen en afdelingen voor Praktijkonderwijs vormen een bijzondere categorie in het Voortgezet Onderwijs: het is eindonderwijs voor leerlingen tussen 12-18 jaar met een IQ tussen 60-80 en een leerachterstand van drie jaar. In deze sector wordt veel moeite gedaan het onderwijs zo in te richten dat moeilijk lerenden er baat bij hebben.

De overeenkomst tussen de drie scholen, aldus het juryrapport, is dat de mogelijkheden van de individuele leerlingen centraal stellen. Dat betekent dat ze zich richten op vraaggestuurd onderwijs. Ook de toeleiding naar een plaats op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol: er is veel aandacht voor de ontwikkeling van zelfredzaamheid en voor contacten met de beroepenwereld.

De prijs wordt woensdagmorgen in Ede bekendgemaakt door dr. Peter Bouhuijs, jurylid, en vervolgens uitgereikt door prof. dr. Wynand Wijnen. Dit alles vindt plaats in congrescentrum De Reehorst in Ede.

bron:Universiteit Maastricht