Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn weer positief over hun branche. Zij zien in de nabije toekomst meer omzet en meer werkgelegenheid gloren. Dat blijkt uit de recente Conjunctuurtest Zakelijke dienstverlening.

Groeiende omzetten
In 2005 lijkt het weer beter te gaan met de zakelijke dienstverlening. Ondernemers uit de branche spreken weer van groeiende omzetten, vooral in de ICT-branche en het uitzendwezen.

Ook positiever over werkgelegenheid
Over de ontwikkeling van de personeelssterkte zijn de zakelijke dienstverleners de afgelopen kwartalen eveneens positiever geworden. In de eerste drie kwartalen van 2005 gaven voor het eerst sinds begin 2002 meer ondernemers aan hun personeelsbestand te hebben uitgebreid dan te hebben ingekrompen.
Opnieuw zijn vooral de ICT-branche en het uitzendwezen positief. Ook bij de personeelssterkte blijken de ondernemers in de zakelijke dienstverlening een zonnige blik op de toekomst te hebben en zijn hun verwachtingen vanaf 2000 vrijwel zonder uitzondering wat positiever dan hun mening achteraf.

Optimisme
Ook het optimisme onder ondernemers over de ontwikkelingen in de nabije toekomst heeft de afgelopen anderhalf jaar een stijgende lijn laten zien. Sinds 2002 zijn daarbij hun verwachtingen vooraf vrijwel voortdurend wat positiever geweest dan hun mening achteraf.

Stemming omzetontwikkeling positiever
De zakelijke dienstverlening was in de tweede helft van de jaren negentig à©à©n van de aanjagers van de groei van economie en werkgelegenheid. Na 2000 keerde het tij echter en in 2002 begon de branche te krimpen. Er waren toen meer ondernemers die aangaven dat hun omzet terugliep dan ondernemers die stijgingen rapporteerden

bron:CBS