Preventieve toetsing van kredietreclames door de AFM is onwenselijk. Het gaat voorbij aan de aanscherping in regelgeving en toezicht die pas zeer recent is ingevoerd, het erodeert de eigen verantwoordelijkheid van financiële instellingen en het zorgt voor een stijging van de toezichtskosten. Aldus minister Zalm in een brief aan de Kamer.

In de brief reageert de minister op een motie die op 11 april jl. werd aanvaard door de Tweede Kamer. Zalm geeft aan dat pas zeer recent veel nieuwe regelgeving is ingevoerd en het toezicht slagvaardiger is gemaakt. Daarbij refereert hij o.a. aan de Wet financiële dienstverlening die op 1 januari van dit jaar is ingegaan en de aanscherping van reclameregels die inging op 1 mei. Hij geeft aan dat hij eerst wil afwachten wat de resultaten zijn van die maatregelen, voordat hij nu verdergaande maatregelen invoert. In 2007 zal een evaluatie plaatsvinden van de regelgeving die tot doel heeft overkreditering te voorkomen. De effecten van de aangescherpte reclameregels en het nieuwe toezichtstelsel zullen in die evaluatie meegenomen worden.

bron:MinFin