Met ingang van het komende schooljaar wordt het lesgeld afgeschaft voor 16- en 17-jarigen. Ook het spaarloon dat is gespaard van 2001 tot en met 2004, mag per 1 september zonder fiscale consequenties worden opgenomen.

Minister Zalm (Financiën) heeft dit toegezegd in de Tweede Kamer tijdens een debat over de Voorjaarsnota.

De minister heeft, mede namens staatssecretaris Wijn, een voorstel tot wijziging van de spaarloonregeling inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

bron:MinFin