Het sportvisvaartuig Neptunus verlaat zaterdag om 10.30 uur de haven van Den Oever met aan boord een aantal sportvissers. Deze sportvissers beginnen al vroeg met het nuttigen van alcohol en zijn al aardig aangeschoten. Het schip zet koers via het vaarwater Wierbalg naar het vaarwater Malzwin. In het vaarwater Wierbalg vaart op hetzelfde moment het viskottertje de Huibertje richting de haven van Den Oever. Halverwege op het vaarwater Wierbalg is het de bedoeling dat beide schepen elkaar op een smal stuk kruisen. Op hetzelfde moment is de volgboot van de Huibertje weg van de Huibertje om zeehonden op de droogtes van het Wad te bekijken. Aan boord van deze volgboot is een aantal personen.

Op het moment, zo ongeveer 11.00 uur, dat beide schepen elkaar passeren loopt om onduidelijke redenen het sportvisvaartuig Neptunus scherp uit haar roer en vaart met snelheid tegen de Huibertje aan.

Bovenstaande tekst is het scenario voor de rampenoefening "Branding" die zaterdag 12 november a.s. in Den Oever wordt gehouden. Het is een multidisciplinaire oefening waarin de geneeskundige hulpverlening, brandweer, meldkamer, politie, KLPD, de KNRM en Kustwacht intensief met elkaar samenwerken. Centraal in de oefening staat de communicatie tussen de verschillende diensten en disciplines. Naast de gebruikelijke oefendoelen zoals het verbeteren van de multidisciplinaire samen-werking ligt in deze oefening de nadruk op het grootschalig oefenen samen met de hulpverleningsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en hulpverlening op het land en water.
Bij de oefening zijn meer dan 150 hulpverleners van de hulpverleningsdiensten in Noord- Holland Noord, figuranten en lotusslachtoffers betrokken.

bron:Veiligheidsregio Noord Holland Noord