Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft vandaag de Amsterdamse macrobiotisch adviseur A.N. veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden wegens opzettelijke benadeling van de gezondheid van een vrouw, waardoor bij haar zwaar lichamelijk letsel is opgetreden. Het hof is van oordeel dat N., die wist dat de vrouw kanker had en voor dat probleem voor advies bij hem kwam, in strijd met zijn bijzondere zorgplicht de bij de vrouw bestaande angst voor operaties heeft aangewakkerd en met de door hem aangeboden macrobiotische oplossingen ten onrechte "de illusie heeft gewekt dat haar aldus een gelijkwaardige kans op genezing werd geboden".

Het hof vindt dat aldus de vrouw "in overwegende mate" door N. is beïnvloed om zich niet tijdig onder behandeling van reguliere artsen te stellen. De advocaat-generaal had een gevangenisstraf geëist van 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, omdat zij van mening was dat het opzet van N. ook was gericht op het toebrengen van dat zwaar lichamelijk letsel. Dat laatste acht het hof niet bewezen.
Achtergrond
De vrouw had N. in de periode 1991-1994 een aantal malen geraadpleegd omdat bij haar door artsen (een beginnende vorm van) baarmoederhalskanker was geconstateerd. Hij had haar toen macrobiotische adviezen gegeven en afgeraden zich te onderwerpen aan een operatie die haar door de artsen was aanbevolen. Ten gevolge daarvan is de ziekte van de vrouw zo verergerd dat zij in 1994 niet meer kon worden geopereerd. In 1998 is zij overleden. Het Amsterdamse gerechtshof had N. in 2004 al voor hetzelfde feit veroordeeld, maar de Hoge Raad besliste in 2005 dat de zaak wegens een procedurele fout over moest.
Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage