VVD staatssecretaris Henk Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 6 miljoen euro subsidie gegeven aan gemeentelijke projecten om de Wet werk en bijstand op een vernieuwende manier uit te voeren. Het gaat om initiatieven om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. In totaal zijn ruim dertig projecten gehonoreerd.

Het is de tweede keer dat Van Hoof subsidies verstrekt op grond van het Innovatieprogramma werk en bijstand. Vorig jaar startten reeds 46 projecten. Doel van het innovatieprogramma is om gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling en vernieuwing van hun beleid. Met de Wet werk en bijstand hebben gemeenten immers veel ruimte gekregen om hun eigen beleid vorm te geven.

De projecten richten zich onder meer op vernieuwende methoden om moeilijk te reïntegreren groepen aan werk te helpen. De gemeente Leeuwarden biedt bijvoorbeeld op diverse terreinen begeleiding aan dak- en thuislozen, met als doel dat ze gaan deelnemen aan werk of maatschappelijke activiteiten. Een ander voorbeeld is de gemeente Middelburg, die de positie van kansarme jongeren op de arbeidsmarkt gaat versterken. Het gaat om jongeren die af en toe seizoenswerk doen, maar niet in staat zijn duurzaam aan het werk te komen. In samenwerking met het bedrijfsleven en opleidingsinstituten krijgen zij een aangepast leer-werktraject gericht op een vaste baan. Ook de gemeente Uden ontwikkelt speciale trajecten voor jongeren. Daar ligt de nadruk op zelfredzaamheid. De jongeren worden uitgedaagd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken en krijgen een individueel budget om hun reïntegratie aan te pakken.

Een van de subsidievoorwaarden is dat gemeenten de resultaten van de projecten verspreiden. Op die manier kunnen ook andere gemeenten profiteren van de ervaringen met een nieuwe methode of succesvolle aanpak. Daarom worden de projectplannen en (later ook de) resultaten van de projecten toegankelijk via het ´gemeenteloket', bereikbaar via www.szw.nl. De projecten die vorig jaar zijn toegekend zijn daar al te vinden; de nu toegekende projecten worden binnenkort geplaatst.

In 2006 kunnen gemeenten opnieuw subsidie aanvragen.

De gemeenten die subsidie ontvangen zijn: Alkmaar, Amsterdam, Breda, Delft, Den Bosch, Deventer, Dordrecht, Drechterland, Ede, Emmen, Groningen, Hengelo, Hoogezand-Sappemeer, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Noordoostpolder, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenbergen, Uden, Utrecht en verder Regio Rivierenland, ISD Rijnstreek, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslà¢nen European Anti Poverty Network Nederland.

bron:SZW