Een nieuw systeem van belastingheffing over het loon, versoepeling van het ontslagrecht, verlaging van de loonkosten en het stimuleren van bedrijfsoverdrachten bij de overnemer. Dat zijn enkele van de belangrijkste maatregelen die hoogleraar fiscale economie Leo Stevens van Erasmus Universiteit Rotterdam voorstelt in zijn preadvies aan MKB-Nederland, ´Voluit vooruit voor het mkb!'. In totaal doet hij daarin zestig aanbevelingen voor een groeiende economie en een krachtig midden- en kleinbedrijf.

Op verzoek van MKB-Nederland heeft Stevens een adviesrapport geschreven over het sociaal-economisch beleid in Nederland voor de periode 2007-2011. Dat presenteerde hij maandag tijdens het Jaarcongres van MKB-Nederland in het Kurhaus in Scheveningen. De hoogleraar schetst in zijn advies verwachte ontwikkelingen, signaleert knelpunten en komt daarvoor met concrete oplossingen. Vooral het fiscale instrumentarium krijgt daarbij veel aandacht.

Zo betoogt Stevens dat het voorstel van het kabinet om de vennootschapsbelasting te verlagen beter kan worden omgebouwd tot een plan om de arbeidskosten te verminderen. Ook wil hij drastisch snoeien in regels die de overheid oplegt aan werkgevers, maar die niet specifiek met het ondernemerschap te maken hebben.

MKB-Nederland is uiterst verheugd met het advies van de hoogleraar. Met name het volgende kabinet zou de aanbevelingen van Stevens serieus moeten overwegen. Het rapport biedt voldoende uitgangspunten om het midden- en kleinbedrijf, de motor van de economie, te versterken.

bron:MKB