Ziekenhuizen onderschatten het aantal oudere patiënten met een delirium. Ieder jaar krijgen ongeveer 100.000 patiënten boven de 70 jaar een delirium. Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat veel patiënten met een delirium niet worden herkend. Een delirium is een psychiatrische stoornis, waarbij als gevolg van een lichamelijke aandoening de patiënt lijdt aan acute verwardheid. Het delirium is à©à©n van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen in ziekenhuizen.

De ziekenhuizen zelf schatten het aantal patiënten met een delirium echter veel lager dan het werkelijke aantal van 100.000 per jaar. Oorzaak hiervan is dat geen enkel ziekenhuis dit systematisch bijhoudt. De inspectie onderzocht twintig ziekenhuizen. Slechts op vier van de zestig bezochte afdelingen registreert men het aantal patiënten met een delirium. Er is nog nergens ziekenhuisbreed beleid om een delirium te voorkomen dan wel te behandelen.

Daarnaast weten medisch specialisten en verpleegkundigen weinig over het delirium. Niet in alle ziekenhuizen werken psychiaters of geriaters en dan wordt vaak een beroep gedaan op deskundigen van buiten. Ook zijn er te weinig verpleegkundigen met specifieke kennis over het delirium.

Een delirium is een ernstige ziekte. De patiënt moet langer in het ziekenhuis
blijven, is steeds meer afhankelijk van anderen en er is ook meer risico op complicaties. Het delirium is een probleem dat op alle afdelingen van het ziekenhuis kan voorkomen en daarom is een ziekenhuisbrede aanpak nodig. Verschillende disciplines en specialisten moeten met elkaar samenwerken om de diagnose delirium te kunnen stellen en vervolgens te behandelen.

Om de ernstige gevolgen van een delirium te voorkomen, moeten ziekenhuizen van te voren de risicogroepen in kaart brengen. Dan kunnen er op tijd preventieve maatregelen genomen worden. De inspectie dringt er bij de ziekenhuizen op aan om het aantal patiënten met een delirium systematisch bij te houden. Met behulp van de landelijke richtlijn delirium, kunnen ziekenhuizen de ziekte al in een vroeg stadium herkennen en kan de behandeling snel beginnen.

bron:IGZ