In 2004 was het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers gemiddeld 4,6 procent. Dit blijkt uit de voorlopige uikomsten van de Nationale Verzuimstatistiek. Het verzuim is iets lager dan in 2003, toen het ziekteverzuim 4,7 procent bedroeg. Het ziekteverzuim lijkt zich te stabiliseren na een forse daling in 2003. In 2002 was het ziekteverzuim nog 5,3 procent.

Verzuim hoogst bij openbaar bestuur en industrie
Het ziekteverzuim was in 2004 het hoogst in het openbaar bestuur en in de industrie met een verzuim van 5,9 procent. In beide bedrijfstakken is het verzuim licht gestegen ten opzichte van 2003. Ook in de gezondheids- en welzijnszorg was het verzuim in 2004 relatief hoog met 5,7 procent, maar hier was wel sprake van een afname ten opzichte van een jaar eerder. Toen was het verzuim daar het hoogst. Overigens is de ranglijst van het ziekteverzuim naar bedrijfstak tussen 2003 en 2004 weinig veranderd.

Horeca kent minste verzuim
De bedrijfstak met het laagste ziekteverzuim is de horeca met 2,5 procent in 2004. Ook in 2003 had de horeca het laagste verzuim. Andere bedrijfstakken met een relatief laag ziekteverzuim zijn de handel, de zakelijke dienstverlening en de delfstoffenwinning. Hier lag het verzuim beneden de 4 procent. Behalve bij de delfstoffenwinning is in al deze bedrijfstakken het verzuim in 2004 afgenomen.

Grootste daling ziekteverzuim bij middelgrote bedrijven
Bedrijven met honderd of meer werknemers hadden in 2004 een verzuim van gemiddeld 5,3 procent. Dat is iets hoger dan het verzuim van 5,2 procent een jaar eerder. Bij kleine en middelgrote bedrijven daarentegen daalde het verzuim in 2004. De daling was het grootst bij bedrijven met tien tot honderd werknemers. Daar nam het verzuim af van 4,3 procent in 2003 naar 4,0 procent in 2004.

bron:CBS