ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF hebben samen met de VNG de tekst van het onderhandelaarsakkoord Cao Gemeenten aangevuld. Zittend personeel bij brandweer en ambulances met minder dan 20 dienstjaren mag nu door in hun huidige functie, mits medisch verantwoord. In dat geval kan hij of zij op 55-jarige leeftijd met deeltijd-vut. Hij of zij verlaat de dienst uiteindelijk op 56 tot 59 jarige leeftijd, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Mocht het medisch niet langer verantwoord zijn actief te blijven in de huidige functie, dan wordt in nauw overleg met de werknemer alsnog gebruik gemaakt van het loopbaanmodel. Voor nieuw personeel blijft het loopbaanmodel ongewijzigd. Deze
afspraak geldt vanaf 1 januari 2006.

De toenemende onrust en het belang van de openbare orde zijn aanleiding geweest voor de bonden voor dringend overleg met de werkgever. Uiteindelijk is besloten eventuele ruimte te verkennen. Het aangevulde onderhandelaarsakkoord is hiervan het resultaat.

De bonden zijn tevreden. Zij zien dit akkoord als een model voor komende cao-resultaten waarin verantwoord oud worden in het werk een belangrijke rol speelt. De werknemer krijgt met dit akkoord invloed op de ontwikkeling van zijn of haar eigen loopbaan.

Het akkoord zal de komende weken tijdens bijeenkomsten in brandweerkazernes, bij
ambulancediensten en natuurlijk in de gemeentehuizen aan de leden worden voorgelegd.

bron: ABVAKABO FNV