De Maeslantkering is een van de meest spectaculaire waterbouwkundige werken in Nederland. De stormvloedkering is gebouwd om de inwoners van Rotterdam, Dordrecht en de steden daar omheen te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Dat zijn in totaal ongeveer 1 miljoen mensen. Naast de Maeslantkering staat het Keringhuis, Publiekscentrum Water. Dit informatiecentrum in Hoek van Holland heeft deze zomer bijzondere activiteiten.

Zomerperiode: Puzzeltochten en rondleidingen
De zomerperiode bij het Keringhuis loopt van 2 juli t/m 28 augustus. Voor de kinderen zijn er in de zomerperiode puzzeltochten, waarbij kinderen vragen moeten beantwoorden over de Maeslantkering en over water in het algemeen. Daarnaast zijn er in de zomer elke donderdag kinderrondleidingen, waarbij kinderen zelf proefjes mogen doen. Deze kinderrondleidingen beginnen om 11.00 uur. In de zomer is er op iedere woensdag een rondleiding voor volwassenen. Deze begint om 15.00 uur.

Tijdens de rondleiding krijgt u informatie van een enthousiaste gids en wordt er gedetailleerd uitleg gegeven bij een bewegende maquette. De rondleiding wordt afgesloten met een bezoek aan de indrukwekkende Maeslantkering. De rondleiding duurt 90 minuten. De kosten bedragen 3,25 euro per volwassene en 1,50 euro per kind (4 t/m 12 jaar). Ieder weekend (ook buiten de zomerperiode) zijn er instaprondleidingen voor zowel jong als oud. Voor tijden van de rondleidingen kunt u ook kijken op de website: www.keringhuis.nl.

Toegang gratis
Het Keringhuis is een leuk en leerzaam informatiecentrum waar je meer te weten kan komen over water(beheer) en over de Maeslantkering. De toegang tot het informatiecentrum is gratis. Openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen 11.00 - 17.00 uur. Reserveren voor rondleidingen is mogelijk telefonisch (0174-511222) of per e-mail ([email protected]). Het Keringhuis is het hele jaar door geopend, behalve op 25 en 31 december en op 1 januari.

Restaurant aanwezig
In het Keringhuis is een restaurant aanwezig. Vanuit dit restaurant heeft u een uniek uitzicht op de Nieuwe Waterweg.

Over de Maeslantkering
Imposante witte constructies torenen uit boven het vlakke land bij Hoek van Holland: de Maeslantkering is een opvallend baken langs de Nieuwe Waterweg. De kering heeft twee waterkerende 'deuren', die bij stormvloed in een keer de 360 meter brede Nieuwe Waterweg afsluiten. De deuren zijn bij normaal weer geparkeerd in dokken in de oevers en laten zeeschepen ongehinderd passeren. Het bouwwerk is bijna even groot als de ongeveer 300 meter hoge Eiffeltoren. Nooit eerder is er een stormvloedkering gebouwd met zulke grote beweegbare onderdelen. Met de bouw van de Maeslantkering en andere aanvullende verdedigingswerken tegen het water is het sluitstuk geleverd van de Delta-werken, het plan om Nederland te beschermen tegen de zee.

bron:Keringhuis