De Belastingdienst heeft 5,1 miljoen aanvraagformulieren voor de zorg- en huurtoeslag ontvangen. 'Nederland is massaal in actie gekomen om de nieuwe zorgtoeslag aan te vragen. Met de hulp van onder andere ouderenbonden, vakbonden en sociale diensten, maar ook van familie en vrienden hebben velen het formulier op tijd kunnen retourneren,' aldus staatssecretaris Joop Wijn van Financiën.

De mensen die de aanvraagformulieren hebben ingestuurd krijgen eind december de eerste betaling op hun rekening. Bij de zorgtoeslag geldt dat bijna 85% van de potentiële doelgroep de aanvraag tijdig heeft teruggestuurd en bij de gecombineerde aanvraag huur- en zorgtoeslag is dat 100%.

De toeslagen kunnen nog tot 1 april 2007 aangevraagd worden. Mensen die voor 1 december een aanvraag indienen ontvangen een dubbele uitbetaling van het maandbedrag in januari. Daarna geldt dat de eerste maandelijkse uitbetaling 8 weken na de aanvraag plaatsvindt.

De mensen die niet voor 1 november het formulier hebben teruggestuurd blijken daar goede redenen voor te hebben. Mensen geven als belangrijkste reden aan geen recht te hebben op de toeslag. Zij verwachten in 2006 teveel inkomen te hebben om nog in aanmerking te komen voor de toeslag. Daarnaast is er een vrij grote groep van 450.000 ongehuwd samenwonenden die 2 formulieren hebben gekregen maar veelal samen 1 aanvraagformulier terugsturen. Een reden voor later insturen is onduidelijkheid over het inkomen in 2006 (bijv. ondernemers en freelancers). Deze groep wil niet een onjuiste aanvraag indienen.

Uit onderzoek van Intomart blijkt dat ruim 92% van de mensen die de aanvraag zorgtoeslag nog niet had ingestuurd, wist dat zij voor 1 november moesten insturen om in december de eerste toeslag te kunnen ontvangen. Voor de huurtoeslag blijkt 97% op de hoogte te zijn van de 1 november deadline.

Bij de Belastingtelefoon zijn 1,4 miljoen telefoontjes beantwoord over de toeslagen. De bereikbaarheid was gemiddeld 97%. Bij de Belastingdienstkantoren zijn 90.000 mensen langs geweest voor hulp bij invullen of informatie.

Naast de zorg- en huurtoeslag moest ook de kinderopvangtoeslag voor 1 november aangevraagd worden om aanspraak te maken op de eerste uitbetaling in december. De Belastingdienst heeft 145.000 aanvragen ontvangen, wat bijna 75% is van het totaal. In het onderzoek van Intomart geeft 96% van de doelgroep aan op de hoogte te zijn van de 1 november deadline.

bron:MinFin