De Inspectie voor de Gezondheidszorg is extra allert op meldingen die gaan over overlijdens die te maken hebben met de voortdurende hitteperiode. Tot nog toe zijn bij de inspectie geen meldingen binnen gekomen die erop wijzen dat ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg door hitte en onvoldoende zorg eerder zijn overleden.

De inspectie constateert dat in veel individuele instellingen tropenroosters gelden die inhouden dat cliënten veel meer te drinken krijgen, er aandacht is voor vochtbalans en dat er op wordt toegezien dat cliënten niet in de volle zon zitten. Ook worden er maatregelen getroffen om de temperatuur in de gebouwen van zorginstellingen naar beneden te krijgen en te houden.

De inspectie heeft met de koepels Actiz, NVVA en AVVV afgesproken dat er op korte termijn een landelijk hitteprotocol komt.Hoofdinspecteur, Jenneke van Veen, benadrukt dat niet alleen de professionele zorg een taak heeft in het voorkomen van incidenten door hitte. Vooral voor zorgbehoefenden die thuis wonen, komt het ook aan op goede zorg uit de omgeving; familie en buren hebben ook een taak als het gaat om letten op en zorgen voor elkaar in dit soort warme periodes.

bron:IGZ