De Nederlandse Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) heeft een richtsnoer opgesteld voor de  informatie en reclames van zorgverzekeraars. Consumenten kunnen geen eerlijke keuze maken voor een ziektekostenverzekering als zij niet beschikken over begrijpelijke informatie. Het richtsnoer geeft de verzekeraars handvatten voor volledige en vergelijkbare informatie in polissen en reclame-uitingen. Het richtsnoer is tot stand gekomen op basis van een inventarisatie van de reclamecampagnes van afgelopen jaar en verschijnt vandaag.

Eerlijke informatie
In het nieuwe zorgstelsel wordt van consumenten verwacht dat zij met hun vraag de markt sturen. Dat kan alleen als zij beschikken over goede, vergelijkbare informatie. In het afgelopen jaar werden consumenten regelmatig met onvolledige of misleidende informatie op het verkeerde been gezet. Zo werden in één brochure zaken gepresenteerd als 'volledig vergoed' terwijl deze gewoon in het basispakket zitten en door alle verzekeraars geheel vergoed worden. Een ander voorbeeld is het onvolledig omschrijven van
het basispakket waardoor consumenten verleid worden om zich aanvullend te verzekeren.

Toetsingscriteria
De NZa (i.o.) beoordeelt de informatie van verzekeraars aan de hand van normen die af te leiden zijn uit de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Informatie moet begrijpelijk zijn, doeltreffend, vergelijkbaar en het mag niet misleidend zijn. Het richtsnoer dient als uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving van de NZa. Het is een eerste aanzet voor een later uit te brengen toetsingskader dat mede op basis van ervaringen wordt gevuld.

Handhaving
In de periode van 1 januari tot 1 mei zijn er bij de NZa (i.o.) enkele tientallen signalen binnengekomen over onduidelijke informatieverstrekking door ziektekostenverzekeraars. De zaken waarover het oordeel is dat deze niet deugen zijn samen gevat in tien generieke voorbeelden waarlangs het richtsnoer is opgesteld. Door deze voorbeelden onder de aandacht te brengen van verzekeraars en patiënten/ consumentenorganisaties, wil de NZa soortgelijke zaken in de toekomst voorkomen. Verzekeraars en consumenten hebben door het richtsnoer meer houvast over wat wel en niet kan op het gebied van informatieverstrekking en reclame-uitingen. Ook weten zij hiermee wanneer de NZa actie zal ondernemen als de informatie in de toekomst toch gebreken vertoond.

bron:CTGZorg