Zorgkantoren hebben goed onderhandeld over de prijzen van de zorg die zij inkochten. Zij contracteerden goedkopere zorg. Bovendien houden zorgkantoren bij het inkopen rekening met de behoefte aan zorg in de regio. Dat staat in het rapport ´Zorginkoop zorgkantoren' van het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ) dat staatssecretaris Ross naar de Tweede Kamer stuurde.

De staatssecretaris is tevreden met de bevindingen van het CTZ. De 15 concessiehouders scoorden allemaal een 8,5 en hoger voor hun zorginkoop. Concessiehouders zijn de verzekeraars achter de 32 zorgkantoren.

Prestaties bepalen aanwijzing 2006
Ross laat de informatie uit het rapport meewegen bij het verlengen van de aanwijzing van de vijftien concessiehouders. In oktober horen de zorgverzekeraars of ze per 1 januari 2006 drie jaar de AWBZ kunnen uitvoeren.
Het is voor het eerst dat de prestaties van de zorgkantoren meespelen in verlenging van de aanwijzing. Met de nieuwe beoordelingwijze wil de staatssecretaris zorgkantoren stimuleren om in te spelen op de marktwerking in de zorg en om passende zorg in te kopen voor cliënten. Als een zorgkantoor onvoldoende of matig presteert, wordt de periode van aanwijzing niet meer verlengd met drie jaar maar met à©à©n jaar.

Belangrijkste taken van het zorgkantoor
Er zijn 32 zorgkantoren die de administratieve taken voor de AWBZ verzorgen. Ieder zorgkantoor behoort tot een zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeraars zijn door de staatssecretaris aangewezen om de AWBZ-middelen te verdelen over de zorgaanbieders.

De zorgkantoren regelen dat de cliënt zorg ontvangt van een zorgaanbieder. Het zorgkantoor sluit overeenkomsten met zorgaanbieders en bewaakt zo de omvang, variatie, kwaliteit en kosten van het zorgaanbod. Het zorgkantoor beheert de wachtlijsten in een regio en informeert cliënten over het zorgaanbod. Het zorgkantoor stelt ook de hoogte van het persoonsgebonden budget vast.

bron:VWS