Chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en zorgverleners trekken maandag 23 januari naar Den Haag om actie te voeren voor een betere Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zij eisen onder meer behoud van het recht op zorg. Vanuit het hele land trekken colonnes naar Den Haag. Van 10.30 tot 11.15 uur is er een manifestatie op het Plein bij de Tweede Kamer. Op 23 januari en de dagen erna debatteert de Tweede Kamer over de WMO. De organisatie van de actie ligt bij Chronisch zieken en gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), de ouderenorganisaties ANBO, NVOG, PCOB en Unie KBO (samen het CSO), Federatie van Ouderverenigingen en ABVAKABO FNV. Zij doen dit namens 23 maatschappelijke organisaties van consumenten, patiënten, cliënten mantelzorgers en de vakbeweging met een gezamenlijke achterban van 4 miljoen leden. Het vervoer is in handen van Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi (KNV Taxi).

Met de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) komen huishoudelijke hulp (AWBZ), de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en een aantal welzijnstaken onder een gemeentelijk regime. De Wet maatschappelijke ondersteuning vormt een bedreiging: het recht op zorg staat op de tocht. De betrokken belangenorganisaties willen aanpassing van de wet op, onder andere, de volgende punten:
- behoud van het recht op zorg, ook op termijn
- voor cliënten volwaardige participatie en regie over de persoonlijke situatie
- voldoende en adequate woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen
- behoud van kwaliteit en werkgelegenheid voor medewerkers in zorg en welzijn
- zorgverlening door gekwalificeerde medewerkers
Programma
Sprekers: Fini de Paauw, vice-voorzitter CG-Raad, Jenneke van Pijpen, vice-voorzitter ABVAKABO FNV, Liesbeth Reitsma, namens Platform GGz, en José van Gorp vice-voorzitter CSO, Daarnaast is er een optreden van de groep 'De Gemeentereiniging'. Op het Plein ligt de boot van de actiegroep Makkers Unlimited, met daarin hulpmiddelen en voorzieningen die mensen dreigen kwijt te raken als de WMO op deze manier doorgaat. Om 10.30 bieden mensen uit de achterban symbolisch een hulpmiddel aan uit deze boot aan aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie van VWS, de heer Blok.
bron:ABVAKABO FNV