Mensen hebben er recht op tijdig te weten waar zij aan toe zijn.
Een zorgverzekeraar heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Juist omdat de onzekerheid over de inkomenseffecten van de basisverzekering zo groot is, past het bij die verantwoordelijkheid om de premie eerder dan gebruikelijk is, bekend te maken.

 

Nominale premie DSW maximaal 1068,-  Euro en wellicht nog lager.
De nominale premie, zal in 2006 voor DSW verzekerden maximaal 1068 Euro per jaar ofwel 89 Euro per maand bedragen.
Deze premie, is in die zin indicatief dat deze wellicht nog bperkt naar beneden kan worden bijgesteld, maar zal in elk geval niet naar boven worden bijgesteld.
Het betreft hier de nominale premie zonder eigen risico.  DSW verzekerden kunnen bij elke zorgverlener in Nederland voor hulp terecht.

Automatisch 10 % korting voor iedereen.
Deze premie is inclusief de tien procent korting die elke DSW verzekerde zal krijgen.

Deze generale korting die DSW aan iedereen geeft, heeft een aantal voordelen, namelijk:

- Omdat alle DSW verzekerden de maximaal toegestane 10 % korting krijgen, hebben
zij de zekerheid dat zij niet mee betalen aan kortingen op collectiviteiten.

-De premiegrondslag is vanwege de 10 % korting  11,1 % hoger dan de 1068 Euro.
Indien alle zorgverzekeraars DSW zouden volgen door eveneens 10 % korting te geven, ontstaat vanwege de hogere premiegrondslag een fiscaal voordeel voor iedereen die op een fiscale compensatie aanspraak kan maken.

- Acties die op internet worden georganiseerd waarbij tegen betaling tot een
collectief kan worden toegetreden , zijn nu overbodig geworden omdat DSW verzekerden de maximale toegestane korting reeds krijgen.

Ook DSW sluit collectiviteiten.
Omdat ook DSW collectiviteiten sluit, is bij DSW bekend dat een collectiviteit nooit een premievoordeel van 2 tot 10% kan rechtvaardigen. Kortingen op collectiviteiten worden daardoor op de individueel verzekerde verhaald. DSW doet daar niet aan mee.  Iedere DSW verzekerde ontvangt de wettelijk maximaal toegestane korting van 10 %.

DSW is er trots op dat haar collectiviteiten gebaseerd zijn op service en kwaliteit .DSW is de afgelopen jaren door consumentenorganisaties als beste zorgverzekeraar uitgeroepen.DSW heeft over de laatste zes jaar gemiddeld de laagste nominale premie van Nederland.

bron:DSW