Gezinsleden van werknemers van volkenrechtelijke organisaties die in Nederland wonen, kunnen er zelf voor kiezen of zij gebruik willen maken van de Nederlandse zorgverzekering. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In Nederland wonen enkele duizenden partners en kinderen van mensen die werken bij volkenrechtelijke organisaties die vallen onder de vlag van de Verenigde Naties of de Europese Unie. Zij zijn met ingang van 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor de Nederlandse Zorgverzekeringswet. In veel gevallen zijn zij ook verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen waaraan de zorgverzekering is gekoppeld.
Deze mensen stellen vaak geen prijs op de zorgverzekering omdat zij aanspraak kunnen maken op medische zorg of vergoeding van medische kosten via de volkenrechtelijke organisatie. Zij zijn dan in feite dubbel verzekerd voor ziektekosten. Door de gezinsleden te laten kiezen of zij onder de Nederlandse volksverzekeringen willen vallen, kunnen zij daarmee ook een keuze maken voor het wel of geen gebruik maken van de zorgverzekering. De regeling krijgt terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het besluit voor spoedadvies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
 
bron:SZW