In navolging op het regionale convenant Schoolveiligheid dat november vorig jaar werd getekend door het ROC ID College, het ROC Leiden, openbaar ministerie en Politie Hollands Midden tekenen nu ook vijf scholen in de gemeenten Teylingen en Oegstgeest, de burgemeesters en de lokale politiechef een samenwerkingsovereenkomst Schoolveiligheid.
Doelstelling
Doel van het convenant is het realiseren van een nog veiliger onderwijsomgeving, waarbij zowel leerlingen als personeel zich veilig voelen en daarmee de primaire taak van onderwijsinstellingen kan worden ondersteund.

Samenwerking scholen
De scholen die woensdag 21 juni hun handtekening onder de overeenkomst zetten zijn het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, het Teylingen College (sector Duinzigt), het Wellant College, het Rijnlands Lyceum Sassenheim en het Teylingen College (sector KTS).

Afspraken
Met de ondertekening wordt verdere invulling gegeven aan de implementatie van het samenwerkingsverband en worden er concrete werkafspraken gemaakt rond de schoolveiligheid. Uitgangspunten hierbij zijn dat de scholen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op en rond hun schoolgebouw, terwijl de politie verantwoordelijk is voor veiligheidsactiviteiten die direct voortvloeien uit de kerntaken van de politie; opsporen van strafbare feiten en gedragingen, handhaven van de openbare orde, signaleren en adviseren over veiligheid.
 
bron:Politie Hollands Midden