Twee cursisten van de Eerste Maritiem Militaire Vorming bij de Koninklijke Marine zijn vanmorgen opgenomen in het Helderse Geminiziekenhuis met ademhalingsmoeilijkheden. Elf van hun klasgenoten en een instructeur worden met soortgelijke klachten behandeld in de Centrale Ziekenboeg op de Marinehaven.

De ademhalingsklachten traden op toen de cursisten vanmorgen tijdens een oefening 'stutten en schorren' in de zogenaamde 'schommelsimulator' van de school voor NBCD en BV per ongeluk in aanmerking kwamen met chloorgas. In de schommelsimulator van de  (NBCD-BV) leren cursisten om een zwaar beschadigd schip te repareren. In de schommelbak wordt geoefend met water, waaraan uit hygiënische overwegingen chloor is toegevoegd, net als in een zwembad.

De Koninklijke Marechaussee heeft het ongeval in onderzoek. Het gedeelte van de school waar het ongeluk plaatsvond is meteen verzegeld.

De familie van de matrozen in opleiding is geïnformeerd. De twee patiënten zijn ondertussen van de kunstmatige beademing afgehaald, maar verblijven op dit moment nog in het ziekenhuis. Hun elf klasgenoten en de instructeur zijn inmiddels ontslagen uit de ziekenboeg van de Koninklijke Marine.

bron:MinDef