Zwangere ondernemers moeten net als zwangere werknemers een tijdelijke uitkering krijgen rond hun bevalling. Dat vindt een ruime meerderheid van 66 procent van de bezoekers van de website van MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie meent dat een zwangerschapsuitkering van drie maanden een stimulerende werking heeft op het ondernemerschap onder jonge vrouwen.

Krap een kwart van de 750 respondenten die hebben gereageerd op een stelling over dit onderwerp op www.mkb.nl vindt dat de inkomensgevolgen bij zwangerschap deel uitmaken van het ondernemersrisico. Acht procent is van mening dat de gemeenschap niet hoeft mee te betalen aan het zwangerschapsverlof van ondernemers.

MKB-Nederland beraamt de kosten van een uitkering bij zwangerschap voor de duur van drie maanden op zo'n 15 miljoen euro per jaar. Afgezet tegen de totale kosten voor de sociale zekerheid is dit een gering bedrag. De overheid moet daarom niet dralen en snel een voorstel indienen om zwangere ondernemers tegemoet te komen, aldus de mkb-koepel.

MKB-Nederland heeft weinig fiducie in de juridische procedure die het Clara Wichmann-instituut is gestart tegen het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid wegens het afschaffen van de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen, waarmee ook de voorziening voor zwangere zelfstandigen is komen te vervallen. Zo'n procedure zal eerder contraproductief en vertragend werken, verwacht de organisatie. Met een open debat op argumenten is meer te winnen.
 
bron:MKB