Het invoeren van variabele maximumsnelheden om files tegen te gaan, kan rekenen op de steun van MKB-Nederland. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) stelde de maatregel woensdag voor in een debat met de Tweede Kamer. Toch vindt MKB-Nederland dat de bewindsvrouw meer uit de kast moet halen.

Peijs wil ‘dynamisering van snelheden’ in het hele land invoeren, zo liet zij de Tweede Kamer weten. In de spitsuren zouden dan lagere maximumsnelheden gelden van 90 kilometer per uur. Op rustige momenten zou de snelheid van 100 of 120 kilometer per uur gehandhaafd kunnen blijven. De minister komt in het najaar met een concreet plan hiervoor. Ook wil Peijs af van het ‘bureaucratische gedoe’ dat nu nog komt kijken bij het aanpassen van de maximumsnelheden op een rijksweg.
MKB-Nederland juicht elke maatregel om de files tegen te gaan toe. Maar de ondernemersorganisatie betwijfelt of invoering van Peijs’ voorstel op korte termijn wel mogelijk is. Er moeten immers vele wetten en regels worden gewijzigd. Ook stelt MKB-Nederland dat alleen ad hoc maatregelen bij lange na niet voldoende zijn om het dichtslibbende wegennet te bedwingen. Er zijn meer structurele oplossingen nodig om de capaciteit op het wegennet, de vaarwegen en in het openbaar vervoer te vergroten. De extra aardgasbaten zouden daarvoor onmiddellijk moeten worden ingezet.
bron:MKB