Dit blijkt uit een recente enquàªte van Falke & Verbaan. Het onderzoek is uitgevoerd onder 73 organisaties en gaat in op de liberalisering van de Arbo-dienstverlening. De gemiddelde grootte van de organisaties die hebben deelgenomen is 1000 werknemers. De resultaten geven een indicatie van de te verwachten veranderingen.

De resultaten laten zien dat de wereld van de Arbo-dienstverlening drastisch aan het
veranderen is. Organisaties brengen structurele veranderingen aan in de wijze waarop
Arbo-dienstverlening is vormgegeven. Maar liefst 70% van de organisaties heeft het
voornemen om op korte termijn te kiezen voor een maatwerkregeling, in plaats van gebruik te maken van een standaardpakket aan diensten. Dit betekent voor de landelijke Arbo-diensten meer omzetverlies en een krimpend marktaandeel in de sector grote ondernemingen.

De algemene trend is dat organisaties meer de regie in eigen hand willen nemen. Er lijkt een grote behoefte aan flexibiliteit en een overzichtelijke overhead. Nieuwkomers en kleine en middelgrote Arbo-diensten profiteren van deze  ontwikkelingen. Ook de vraag naar detacheringbedrijven voor zelfstandige bedrijfsartsen en andere professionals groeit. Zij spelen in op de vraag naar onafhankelijk advies op meerdere terreinen. Daarnaast zijn zij vele malen flexibeler.

In 2006 zullen veel organisaties de daad bij het woord voegen; 40% geeft aan het contract met de huidige Arbo-dienst te willen opzeggen. Willen de Arbo-diensten hun klanten behouden, dan lijkt de enige mogelijkheid: kosten reduceren en/of de dienstverlening zodanig aanpassen dat het aanbod beter aansluit bij de vragen van de klant.

bron:Falke&Verbaan