Op woensdag 10 mei a.s. wordt om 14.00 bij het LBR in Rotterdam het onderzoeksrapport 'Gediscrimineerd op de werkvloer en dan...?' aangeboden aan vertegenwoordigers van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), de Landelijke Vereniging Anti Discriminatie Bureaus (LVADB) en FNV Bondgenoten.
Onderzoek heeft vaker vastgesteld dat discriminatie op het werk bestaat, maar er is nog weinig bekend over wat gediscrimineerde werknemers nu precies ervaren en wat er gebeurt nádat ze klagen over discriminatie. In 2004 begonnen EARN en LBR een onderzoek naar de gevolgen van het indienen van een discriminatieklacht. Een van de meest zorgwekkende onderzoeksresultaten is dat de klagers de gevolgen dragen en niet de daders. Klagen over discriminatie heeft meestal zeer ernstige gevolgen voor de betrokken werknemer zoals een vervelende werksfeer, baanverlies of zelfs ziekte. De wettelijke bescherming van slachtoffers van discriminatie op het werk bestaat nu vooral op papier.
In het onderzoeksrapport komen ondermeer de volgende vragen aan de orde:
* Nederland heeft een stevige wetgeving om discriminatie tegen te gaan en om slachtoffers van discriminatie te beschermen. Maar werken deze wetten ook in de praktijk? Of kan discriminatie nog steeds ongestraft plaatsvinden en is wie daarover klaagt de klos?
* Veel Nederlandse organisaties hebben inmiddels een antidiscriminatiecode met een klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon. Maar wat gebeurt er daadwerkelijk als iemand in een bedrijf een klacht indient? Wordt het slachtoffer beschermd en worden de daders gestraft?
* Antidiscriminatiebureaus en de Commissie Gelijke Behandeling nemen het op voor slachtoffers van discriminatie op de arbeidsmarkt. Maar hebben zij wel invloed op wat er binnen het bedrijf gebeurt? Of staan de slachtoffers er in de praktijk alleen voor?
EARN-coördinator Kenneth Cuvalay: "Wij zijn blij dat de resultaten van het onderzoek er nu liggen. De vakbonden geven vaak niet thuis op het terrein van antiracisme. Ook was het niet eenvoudig om kandidaten voor het onderzoek te vinden. Discriminatie-ervaringen zijn vaak pijnlijk en mensen vinden het moeilijk erover te praten."
bron:LBR