Sinds 1 oktober zijn ruim 32.000 scholieren in heel Nederland op zoek naar sponsors voor de landelijke actie Schaatsen en Zwemmen voor Water van ntwikkelingsorganisatie Plan Nederland.  In de week van 7 tot en met 11 november gaan de scholieren massaal de schaatsbaan op en het zwembad in om zoveel mogelijk gesponsorde rondjes te schaatsen en baantjes te zwemmen voor schoon water in Afrika. De leerlingen  uit Noord Holland zijn daar ook bij.

De landelijke actie Schaatsen en Zwemmen voor Water wordt elke twee jaar door Plan Nederland georganiseerd. In het kader van deze actie proberen de leerlingen van basisscholen in heel Nederland zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor een waterproject van Plan met het schaatsen van rondjes op de ijsbaan en het zwemmen van baantjes in het zwembad. Daarbij laten zij zich per geschaatst rondje of getrokken baantje sponsoren door familie, vrienden, buren... De opbrengst van de actie is steeds bestemd voor een grootschalig drinkwaterproject in Afrika. In 2001 was dat Niger en in 2003 Kenia. Dit jaar schaatsen en zwemmen de leerlingen van 440 basisscholen voor veilig water in de Afrikaanse landen Benin, Ethiopië, Kameroen en Tanzania.

Veilig water voor Afrikaanse kinderen
Plan vindt dat ieder kind recht heeft op een goede gezondheid en dus op veilig drinkwater en goede hygiëne. Plan wil daarom - onder meer met de actie Schaatsen en Zwemmen voor Water - bijdragen aan het oplossen van het waterprobleem in de landen  in Afrika waar Plan werkt. 

De opbrengst van Schaatsen en Zwemmen voor Water is dit jaar bestemd voor waterprojecten in Benin, Ethiopië, Kameroen en Tanzania

Benin
In Couffo, een van de werkgebieden van Plan in Benin, gaat Plan putten slaan en pompen aanleggen, waarmee de toegang tot veilig drinkwater het hele jaar wordt verzekerd. Ook worden latrines gebouwd en krijgen de mensen voorlichting over hygiëne.

Ethiopië
Om ervoor te zorgen dat de mensen in de Ethiopische regio Shebedino optimaal kunnen profiteren van de regen die valt - voor de landbouw en als drinkwater -  wil Plan systemen voor het opvangen van regenwater gaan aanleggen.

Om het (drink)water- en hygiëneprobleem in Ethiopië structureel aan te kunnen pakken, gaat Plan bovendien onderzoeken welke waterprojecten succesvol zijn en waarom bepaalde projecten in het ene gebied wel slagen en in het andere niet. Op termijn kan Plan daarmee beter tegemoet komen aan de specifieke behoeften in Shebedino.

Kameroen
In Plan's werkgebieden in Kameroen is de beschikbaarheid van water niet het probleem, maar wel het gebrek aan schoon water als gevolg van een gebrek aan persoonlijke hygiëne en onhygiënisch omgaan met water. Plan gaat daarom voorlichting geven over persoonlijke hygiëne en hygiënisch omgaan met (drink)water. Ook worden in de gemeenschappen bewonerscomità©'s samengesteld die toezien op onderhoud van de drinkwatersystemen en verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden ervan.

Tanzania
In de Tanzaniaanse regio's Mwanza en Geita, tot slot, gaat Plan pompen aanleggen, waarmee de toegang tot veilig drinkwater verbetert. Ook worden latrines gebouwd en krijgen de mensen een training over persoonlijke hygiëne en hygiënisch omgaan met drinkwater.

Schaatsen en Zwemmen voor Water 2004
Met Schaatsen en Zwemmen voor Water 2005 hopen de deelnemende scholieren de enorme opbrengst van de vorige editie van Schaatsen en Zwemmen voor Water te overtreffen. Ruim 36.000 scholieren schaatsten en zwommen toen samen 839.760 euro bij ekaar voor veilig drinkwater in het Oost-Afrikaanse Kenia.

bron:Plan Nederland'