Voor belangenorganisaties van
patiënten, gehandicapten en ouderen komt structureel 10
miljoen euro extra beschikbaar. Hiermee willen minister Klink en
staatssecretaris Bussemaker de positie van de cliënt in de
zorg versterken. Klink en Bussemaker (VWS) zullen de komende tijd
met meer acties komen om de zorggebruiker een evenwichtige rol in
het zorgstelsel te geven. Een daarvan is een wetsvoorstel om de
positie van de cliënt te versterken.

Met het extra geld versterken zij alvast
de positie van de belangenorganisaties. Ook wordt het
subsidiesysteem vernieuwd.De bewindslieden vinden dat de
belangenorganisaties een volwaardige gesprekspartner voor
zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten kunnen zijn.

Programma's

Samen met de organisaties worden vier
programma's opgezet.Zo komt er een programma om patiënten
meer inspraak te geven bij kwaliteitsverbetering in de zorg. Een
ander programma moet de maatschappelijke participatie van
gehandicapten, ouderen en ggz-cliënten stimuleren. Ook komt er
betere informatie over de rechten en plichten van de
zorggebruiker.

De belangenorganisaties kunnen subsidie
krijgen voor activiteiten binnen een programma. Naast de
programmafinanciering is er een basissubsidie. Het ledenaantal
bepaalt onder meer de hoogte hiervan.

Bron: VWS