(Persbericht) Streetview bij inspirerende bestratingsprojecten

Op de website www.straategie.nl zijn circa 120 voorbeeldprojecten in de openbare ruimte verzameld. In woord en fotobeeld dienen ze ter inspiratie van landschapsarchitecten, stedenbouwers en opdrachtgevers. Het overgrote deel is nu gekoppeld aan Google Maps Streetview, zodat een reëel beeld wordt gegeven van de inrichting c.q. bestrating in de dagelijkse praktijk. Naast foto‘˜s van het inrichtingsproject kan men ´ter plekke‘˜ rondkijken op de locatie.

Eà©n foto zegt al meer dan duizend woorden, laat staan dat websitegebruikers visueel door een bestratingsproject kunnen lopen en dit kunnen beoordelen. Daarbij ligt het bewijs van het resultaat van het inrichtingsproject letterlijk en figuurlijk op straat. Een kleine 70% van de projecten is op deze wijze te zien in Google Maps Streetview, direct vanaf de website Straategie.nl. Een deel van de projecten is te recent aangelegd of niet zichtbaar vanaf de openbare weg c.q. door de Google camera.

Voorts zijn de projecten op Straategie.nl met behulp van zoekcriteria (tags) te selecteren op basis van bepaalde aspecten van een bestrating of product. Zo kan men zoeken op zaken als kleur, formaat, toepassing, type product, producteigenschappen, duurzame kwaliteiten etc. De projectendatabase wordt voortdurend uitgebreid. Behalve vanuit de fabrikanten en branche kunnen ook ontwerpers, stedenbouwers, opdrachtgevers en aannemers zelf projecten met (grotendeels) betonnen bestratingsproducten aanmelden.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular